កាសែតសំបុកផ្សារលេខទី២២

រីករាយជាមួយការចេញផ្សាយលេខទី២២របស់កាសែតសំបុកផ្សារ! សូម​កុំភ្លេចអានណា​ ព្រោះមុននឹងសម្រេចបានមួយលេខនេះ​ក្រុមការងារទាំងអស់ប្រឹងប្រែងសម្បើមណាស់។

Advertisements

About sombokphsar

Sombokphsar Newspaper is the first life newspaper in cambodia
This entry was posted in កាសែត. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s