គំនិតដើម្បីសង្គម

អ្នកស្រី​ សុវណ្ណលី​ គឺជាស្រ្តីគំរូមួយរូប ដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងសង្គម តាមរយៈការលះបង់កម្លាំង កាយចិត្ត​និងធនធានជួយដល់កសិករ។​​ដូចេ្នះហើយទើបកាសែតសំបុកផ្សារ បានសម្ភាសអ្នកស្រី

Advertisements

About sombokphsar

Sombokphsar Newspaper is the first life newspaper in cambodia
This entry was posted in គំនិតដើម្បីសង្គម. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s